یخچال فریز کمبی 18 فوت سفید


یخچال فریز کمبی 18 فوت سفید

سیستم نو فراست

ابعاد 173*65*65